Efekty Digitalizacji 30 obiektów Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Kielich Dąbrówki releifowy

adminartreal
Kielich srebrny, częściowo złocony, trybowany o kształcie typowo romańskim: z okrągłą stopą, kulistym spłaszczonym nodusem i półkolista, szeroką czara z wywiniętą wargą. Cokół stopy ujety w ząbkowaną obręcz, zapewne z XVIII wieku, zakrywającą pierwotny napis. Stopę zdobi sześć scen reliefowych ze starego testamentu: 1. Poświęcenie Samuela, 2. Bóg powołuje Sammuela na proroka, 3. Samuel namaszcza Dawida, 4. Dawid i Goliat, 5. Michał ratuje Dawida, 6. Achimelech daje Dawidowi chleb pokładny i miecz Goliata. Stopa nisko zakończona motywem sznurowym. Nodus pokryty rytymi splotami romańskimi, przechodzącymi w kiście winogron. Czara podzielona na dwie strefy: w dolnej znajduje sie sześć płaskokulistych rozet, zaś w górnej sześć scen ze Starego Testamentu. Sceny sa od siebie oddzielone kolumnami. Są to: 1. Koronacja Dawida, 2. Dawid przekazuje władze Salomonowi, 3. Eliasz wskrzesza syna wdowy z Sarepty, 4. Wniebowzięcie Eliasza, 5. Elizeusz oczyszca wody Jerycha, 6. Elizeusz czyni cud z siekierą. Na górnej krawędzi kielicha biegnie napis: “Vinctio tam regum quam virtus mistica ratum omnibus indutis XPM sunt signa”. Na odwrocie stopy wypunktowany napis w XVIII wieku: “Serenissima Dąbrwka Ecclesie Tremesnensis obtulit 965”.

 

Leave a comment