Efekty Digitalizacji 30 obiektów Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Kielich Dąbrówki niellowany

adminartreal
Romański; srebro złocone i niellowane. Według tradycji ufundowany przez Dąbrówkę. Według badań sprowadzony do Trzemeszna przez kanoników regularnych trzemeszeńskich z klasztoru macierzystego w Arrouaise we Francji. Kielich o kształcie typowo romańskim z okrągłą stopą, kulistym spłaszczonym nodusem i półkolistą, szeroką czarą. Na stopie osiem kobiet symbolizujących osiem błogosławieństw. Powyżej pas z półfigurami kobiet symbolizujących cztery cnoty: Roztropność, Sprawiedliwość, Wstrzemięźliwość i Męstwo. Nodus złocony z reliefowym ornamentem wici romańskiej tworzącej koliste medaliony z przedstawieniami czterech rzek rajskich: Geon, Phision, Tigris, Eufrates. Dolną część czaszy zdobią symbole czterech ewangelistów.  W strefie górnej sceny: Bóg Ojciec objawia się Mojżeszowi w krzaku ognistym, Zwiastowanie, Różdżka Aarona, Boże Narodzenie, Chrzest Chrystusa w Jordanie, Ostatnia Wieczerza. Na odwrociu stopy napis osiemnastowieczny: Serenissima Dąbrowka Ecclae Tremesnensi obtulit Anno D. 965. Obok napisu zamieszczono znaczenia wagi: M.4.S1 1/2.

 

Leave a comment