Efekty Digitalizacji 30 obiektów Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Madonna na lwie

adminartreal
Figura silnie drążona do tyłu z resztkami starej polichromii w zagięciach fałdów. Maria stoi na lwie w pozycji frontalnej trzymając przed sobą leżące Dzieciątko. Łukowate wygięcie postaci nie tłumaczy się ciężarem trzymanego Dzieciatka, gdyż w tej pozycji rozkłada się on an obydwie ręce. Maria ma twarz pociągłą o wysokim czole, okoloną falistym układem rozpuszczonych włosów. Jezus lewą rączką obejmuje Matkę za szyję a prawą kładzie na trzymanym na prawej dłoni  przez Marię jabłku. Na lewej ręce Maria podtrzymuje nóżki Dzieciątka z któych lewa zgięta w kolanie opiera się na wyprostowanej prawej. Płaszcz Marii okrywa jej postać od pasa podciągniętą lewą połą o płytkich miękkich fałdach. Prawa poła kaskadowym zwisem opada pionowo w dół. Dzieciątko ma brzydka twarzyczkę o odstających uszach i włosy ułożone w rurki. Lew silnie stylizowany.

Leave a comment